Tarpmokyklinis renginys jaunimo solidarumo dienai paminėti

Balandžio 25 dieną Sauliaus Sondeckio menu gimnazijoje vyko mokinių savivaldų renginys, skirtas Tarptautinei jaunimo solidarumo dienai. Renginyje savo gerąja patirtimi dalinosi Telšių „Džiugo“ gimnazijos, Šiaulių sporto gimnazijos ir Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos mokinių tarybos. Mokiniai džiaugėsi, kad gali pasisemti naujų idėjų, minčių iš kitų mokyklų savivaldų veiklos, vienur pasitempti, kitur pasididžiuoti jau nuveiktais darbais. Pristate gimnazijų tarybų prisistatymų, komandos atliko kūrybines užduotis, turėjo sukurti koliažą, kuriame atsispindėtų jų veiklos stiprybės ir tobulintinos sritys.

Kita renginio  dalis  vyko Šiaulių sporto gimnazijoje. Svečius supažindinome su savo edukacinėmis erdvėmis, pasidžiaugėme neseniai įrengtu mokinių savivaldos kabinetu. Mokiniai prie arbatos puodelio susipažino artimiau, dalinosi savo mintimis apie spendžiamų klausimų sėkmes, renginius, esamas nuotaikas, planavo bendras ateities veiklas.

Socialinė pedagogė Irena Tamošaitienė