ERAZMUS+ projekto ,, Europietiškų vertybių ugdymas per vaikų kūrybą ir kinematografiją“ susitikimas Portugalijoje

Šiaulių sporto gimnazijos penki mokiniai – Saulė Dambrauskaitė, Aurelija Klimašauskaitė, Domantas Bijanskas, Arnoldas Rimša ir Rosvaldas Povilionis, lydimi mokytojų  Zulfijos Guzienės ir Jurgitos Kušleikienės, vyko į Portugaliją, ERAZMUS+ projekto strateginės partnerystės, Europietiškų vertybių ugdymas per vaikų kūrybą ir kinematografiją“ mokomąjį susitikimą Mirandelos mieste. Be mūsų gimnazijos atstovų, susitikime dalyvavo  partneriai iš Italijos, Turkijos, Škotijos ir Portugalijos. Susitikimo tema – socialinė atskirtis ir socialiniai sluoksniai. Projekto dalyviai  susitikimui ruošėsi iš anksto – kūrė filmą bei plakatą šia tema, lavino IKT vartojimo įgūdžius kuriant trumpametražį filmą, ieškojo atsakymų, kaip įveikti socialinę atskirtį. Susitikimo metu pristatę  sukurtus filmus , juos aptarė ir  diskutavo, kaip socialinėje atskirtyje atsidūrę žmonės galėtų integruotis į visuomenę, kaip priimti ir pripažinti kitokį.

Projekto dalyviai lankėsi pamokose, kur praktinių užsiėmimų metu kartu su portugalais gamino sūrį, stebėjo alyvuogių aliejaus gamybos procesą. Įdomu tai, kad žaliavą gamybai gauna iš savo ūkio- patys moksleiviai augina ir prižiūri gyvulius, žemės ūkio kultūras. Visus įspūdžius apibendrino sukurdami filmą apie šalių partnerių susitikimą ir bendradarbiavimą.

Moksleivius ir mokytojus priėmė Mirandelos miesto meras, kuris supažindino su miestu- trumpai pristatė miesto istoriją, ekonomiką.

Visus projekto dalyvius sužavėjo Portugalijos gamtovaizdis, draugiški ir paslaugūs gyventojai, be to, tiek gimnazistai, tiek mokytojai, gyvai susipažino su šalies kultūra, tradicijomis, verslu. Gimnazistai turėjo galimybę dalyvauti sportiniuose užsiėmimuose- jodinėjo žirgais, žaidė tinklinį, futbolą, krepšinį. Projektinio susitikimo mokomoji veikla naudinga dar ir tuo, kad patobulinti užsienio kalbos vartojimo, bendravimo ir bendradarbiavimo  įgūdžiai, susirasta naujų draugų.

Jurgita Kušleikienė,

Šiaulių sporto gimnazijos mokytoja