Siekiant sėkmingos karjeros labai svarbu pažinti save. Tik gerai įsigilinęs į save, savo interesus, vertybes, stipriąsias ir tobulintinas puses, gali pasirinkti ar susikurti tokią karjerą, kuri atneš didžiausią pasitenkinimą ir padės kurti prasmingą visavertį gyvenimą. Todėl 2017-09-07 gimnazijoje organizuota karjeros diena, skirta savęs pažinimui. Mokiniai kūrė koliažus, kurie padėjo atskleisti, ką jie patys mano apie save ir ką apie juos mano kiti, bei fiksavo savęs pažinimo veiklų akimirkas.