2017-10- 18 mūsų gimnazijoje lankėsi buvusi Lietuvos krepšininkė Rima Valentienė, kuri
jauniesiems sportininkams skaitė paskaitą ,,Antidopingo švietimas ir prevencija“ ir paaiškino, kaip
svarbu kovoti už švarų sportą, kuris garantuoja pagrindinę sportininkų teisę dalyvauti sportinėje
veikloje nevartojant dopingo ir tokiu būdu visame pasaulyje stiprinti sportininkų sveikatą,
sąžiningumą ir lygybę.