Šiaulių sporto gimnazijos II – IV gimnazijos klasių mokiniai kovo 8 dieną dalyvavo Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarų klubo susitikime su jaunuomene. Šis susitikimas vyko Vilniuje, istorinėje Kovo 11-osios Akto salėje, kurioje buvo atkurta Lietuvos Nepriklausomybė. Renginyje dalyvavo daugiau kaip 400 moksleivių iš įvairių šalies mokyklų – Kauno, Grigiškių, Trakų, Tauragės, Panevėžio, Rietavo, Vilniaus, Švenčionių, Šiaulių, Šalčininkų. Moksleivius pasveikino Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas Viktoras Pranskietis, kuris palinkėjo mylėti savo tėvynę ir toliau kurti jos ateitį. Apie prieš 28-ius metus vykusį istorinį posėdį, Lietuvos valstybės atkūrimą moksleiviams pasakojo signatarai Česlovas Vytautas Stankevičius ,,Lietuvos valstybės atkūrimas“, Saulius Pečeliūnas pristatė pranešimą ,,Šalies gynybos sistemos kūrimas“, Birutė Valionytė ,,Aplinkos apsaugos sistemos kūrimas“, Mečys Laurinkus ,,Sąjūdis – Lietuvos Nepriklausomybės šauklys“, Jonas Prapiestis ,, Teisinės sistemos kūrimas“, Gediminas Vagnorius ,,Ūkio reforma“ ir kiti. Visi signatarai linkėjo pasitikėti savo tėvyne ir pateisinti pasitikėjimą, nes laisvė – viena iš svarbiausių vertybių kiekvieno žmogaus gyvenime. Prieš dvidešimt aštuonerius metus ją iškovojo tik drąsūs, nebijantys aukotis žmonės. O šiandien laisvė kiekvienam iš mūsų ir jūsų atrodo savaime suprantamas dalykas. Tai teisė nevaržomai, nedraudžiamai reikšti savo ar visuomenės nuomonę. Tai harmonija. Žmogus gali skleistis, realizuoti save, matyti šviesią savo ateitį, o tuo pačiu ir savo Tėvynei būti šviesos spinduliu. Laisvą valstybę puoselėja kūrybingi žmonės. Lietuvai šiandien reikia energingų žmonių, kuriais galėtų didžiuotis. Moksleiviams tai buvo didžiulė patirtis kaip besiformuojančioms, bandančioms įsitvirtinti, įleisti šaknis šiame gyvenime.