2018-aisiais sukanka 150 metų, kai gimė filosofas, rašytojas, publicistas, kultūros veikėjas Vydūnas (Vilhelmas Storostas). Jo gimimo metinėms paminėti sporto gimnazija organizavo Šiaulių miesto mokyklų mokinių konkursą ,,Skaitome Vydūną piešdami“. Kūrybiniai mokinių darbai dar kartą priminė, kad Vydūnas atskleidė ir labai aiškiai bei įtikinamai parodė tautiškumo ir žmoniškumo dermės būtinumą. Tautiškumas jam yra svarbus ne tik kaip vertybė pati sau, jį svarbu puoselėti kaip sąlygą universalesnei vertybei – žmoniškumui – reikštis.