Kiekvienais metais (nuo 2004 m.) gruodžio 9-ąją visame pasaulyje minima Tarptautinė antikorupcijos diena. Ji skirta atkreipti dėmesį į plintančią korupciją ir paskatinti žmones su ja kovoti, o taip pat ugdyti pilietinį sąmoningumą ir paskatinti netoleruoti korupcijos apraiškų.

Jau tradiciškai prie šios iniciatyvos prisijungė ir Šiaulių sporto gimnazijos mokiniai. Aptariant Tarptautinę antikorupcijos dieną vyko dorinio ugdymo (etikos ir tikybos) pamokos. Šių pamokų tema  „Vokelis ne kyšiams, o Jūsų šventiniams linkėjimams“, tikslas – ugdyti vertybines nuostatas ir plėtoti gebėjimus, reikalingus susiformuoti jaunų žmonių pilietinei pozicijai korupcijos atžvilgiu. Išsiaiškinus korupcijos daromą žalą, mokiniams buvo pasiūlyta atlikti kūrybinį darbą, raginantį kovoti su korupcija, ir remtis kertinėmis vertybėmis. Mokiniai diskutavo ir pasiūlė išskirti šias vertybes: sąžiningumas, skaidrumas, kilnumas, garbingumas, teisingumas, atsakomybė, pasitikėjimas, pareigingumas.

Tikybos mokytoja E. Pupkevičiūtė – Kiguolė

Etikos mokytoja D. Urbonavičienė