Gruodžio 12 d. Šiaulių sporto gimnazijoje svečiavosi lektorė Raimonda Tamoševičienė. Pirmoji paskaita vyko II gimn. kl., antroji – III gimn. kl. Antrokam lektorė skaitė paskaitą apie viešąjį kalbėjimą, kas labai aktualu prieš žinių patikrinimą ( viešąjį kalbėjimą ). Gimnazistai išgirstas žinias, patarimus aptarė su lietuvių kalbos ir literatūros mokytojomis. Trečiokai išklausė paskaitą „Karjeros planavimas šiandien ir rytoj“. Lektorė ne tik skaitė paskaitą, bet kvietė mokinius diskutuoti, papasakojo, kaip turėtų atrodyti tvarkingas portfolis ir į kokias nedovanotinas situacijas galima papulti pokalbio metu, bandant įsidarbinti.