2019 m. kovo 1 d. Šiaulių sporto gimnazijos 15 III gimn. kl. gimnazistų ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui B. Mažonavičienė bei istorijos mokytoja I. Vaitkė dalyvavo jaunuomenės susitikime su Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarų klubo signatarais. Nepriklausomybės Akto signatarai susitiko su vyresnių klasių mokiniais istorinėje Kovo 11-osios Akto salėje, kurioje buvo atkurta Lietuvos Nepriklausomybė. Renginyje dalyvavo daugiau kaip 400 moksleivių iš įvairių šalies mokyklų. Susitikimui pirmininkavo Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubo prezidentė Birutė Valionytė ir Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Rimvydas Raimondas Survila. Renginio dalyvius pasveikino Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko Viktoras Pranckietis. Prisiminimais apie Lietuvos valstybės atkūrimą dalijosi Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininkas Vytautas Landsbergis. Apie Sąjūdžio veiklą, teisinės, gynybos ir aplinkos apsaugos sistemų kūrimą, ūkio reformą, Lietuvos valstybės Konstitucijos parengimą ir priėmimą jaunajai kartai papasakojo Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai Mečys Laurinkus, Vidmantas Žiemelis, Saulius Pečeliūnas, Birutė Valionytė, Aleksandras Algirdas Abišala, Egidijus Jarašiūnas. Susitikime jaunimui buvo priminta savo šaknų pažinimo bei gyvos atminties perdavimo ateities kartoms reikšmė. Po susitikimo seime gimnazistai aplankė Vilniaus arkikatedrą, sudalyvavo Kaziuko mugėje.