Gegužės 31-ąją Šiaulių sporto gimnazijos mokiniai kartu su tikybos mokytoja E. Pupkevičiūte-Kiguole dalyvavo piligriminiame žygyje „Šiaulių Katedra – Kryžių Kalnas”, skirtame paminėti Tarptautinę vaikų gynimo dieną.

Tai jau tradicinis žygis, tikrai daugiau nei 15 metų vykstantis Šiaulių vyskupijoje. Jį organizuoja Šiaulių Šv. Elžbietos katalikių moterų draugija ir Šiaulių vyskupijos kurija. Į jį kviečiami visi – prisijungti malda, giesme už vaikus, jaunimą, mūsų šeimas, visą Lietuvos kraštą.

Žygiui vadovavo ir Kryžių kalne aukojo Šv. Mišias Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis