Informacinėms technologijoms sparčiai tobulėjant, nuolatos tenka tobulėti ir mūsų mokykloms. Erasmus mainų programos dėka, šis nuolatinis mokymasis tampa ne tik naudinga veikla, bet ir smagiu nuotykiu, įvairiapusiškai praplečiančiu tiek mokinių, tiek mokytojų akiratį.

Šiaulių sporto gimnazijos penki mokiniai – Deima Janušaitė, Bružaitė Ema, Adomkaitis Domantas, Statkonytė Marija, Jukna Jaras, lydimi mokytojų  Zulfijos Guzienės,  Jurgitos Kušleikienės ir direktoriaus pavaduotojos Brigitos Mažonavičienės, vyko į Bulgariją, ERASMUS+ projekto „Google“ įrankių ir mobiliųjų telefonų programėlių naudojimas mokymo ir mokymosi procese“ mokomąjį susitikimą Dobričiaus mieste. Be mūsų gimnazijos atstovų, susitikime dalyvavo  partneriai iš Lenkijos, Portugalijos ir Bulgarijos.

Moksleivius ir mokytojus priėmė Dobričiaus miesto Vasil Levski  Ekonomikos ir finansų mokyklos bendruomenė,  supažindino su miestu – trumpai pristatė miesto istoriją, ekonomiką. Projekto dalyviai dalyvavo  pamokose, kur praktinių užsiėmimų lavino „Google“  bei mobiliųjų telefonų programėlių naudojimo įgūdžius. Dirbo „Edmodo“ tinklalapyje, dalyvavo viktorinose naudodami įrankį „Kahoot“. Projekto dalyviai  susitikimui ruošėsi iš anksto – kūrė filmus- matematikos pamokas Powtoon programa. Pristačius ir aptarus parengtas vaizdo medžiagas mokiniai padarė išvadą, kad net matematikos keliami iššūkiai lengviau įveikiami, kai patys rengia pristatymus bei naudoja įvairias programas.

Visus projekto dalyvius sužavėjo Bulgarijos gamtovaizdis, draugiški ir paslaugūs gyventojai, be to, tiek gimnazistai, tiek mokytojai, gyvai susipažino su šalies kultūra, tradicijomis, verslu. Gimnazistai turėjo galimybę dalyvauti sportiniuose užsiėmimuose, žaidė lietuvaičių taip mylimą krepšinį. Projektinio susitikimo mokomoji veikla naudinga dar ir tuo, kad patobulinti užsienio kalbos vartojimo, bendravimo ir  bendradarbiavimo  įgūdžiai, susirasta naujų draugų.