2004 metų gegužės 1 d. Lietuva įstojo į Europos Sąjungą, pasirašydama įstojimo sutartį Atėnuose. ES – tai Europos šalių sąjunga, į kurią susibūrusios šalys siekia kartu palaikyti taiką ir gerovę. Šalys narės yra įsteigusios bendras institucijas, kurioms perduoda dalį savo suvereniteto, kad visoms šalims rūpimi klausimai būtų sprendžiami kartu demokratiškai. Europoje gyvena daugybė skirtingų tautų, kalbančių skirtingomis kalbomis, besilaikančių skirtingų vertybių. Europos Sąjunga gina visų tautų vertybes, saugo jų išskirtinumą, skatina bendradarbiavimą. ES atnešami privalumai Lietuvai, tai investicijos į Lietuvos švietimą ir mokslą, leidžiama laisvai judėti po ES sąjungininkes, keliauti be papildomų apribojimų, mokesčių ir vizų.

Mūsų mokyklos tikybos mokytoja Saulė Raubickaitė įgavo drąsos ir parašė du projektus, kuriuos laimėjo bei gavo iš ES struktūrinių fondų finansinę paramą projektams vykdyti. Taip 2006 m. startavo tarptautinis dvišalis Comenius projektas „Culture of Disposals“ (Lietuva, Turkija) bei daugiašalis Comenius projektas „Think global, Do local“ (Lietuva, Turkija, Suomija). Be to 2006 m. pagal Comenius programą atvyko studentė iš Turkijos Zeynap Karadag atlikti anglų kalbos mokytojos praktikos. Projektai tapo iššūkiu visai mokyklos bendruomenei, tačiau viskas pavyko puikiai. Projekto veiklos suvienijo mokyklos bendruomenę, įgijome naujų žinių, įgūdžių, patirčių, aplankytos užsienio šalys, organizuotos projekto dalyvių viešnagės Lietuvoje.

Pradėjus dirbti anglų kalbos mokytojai Zulfijai Guzienei projektinė veikla mokykloje sėkmingai tęsėsi. Pradėti įgyvendinti nauji projektai: 2010 m. Comenius tarptautinis daugiašalis projektas „Better to know us through our festivals and popular traditions“ (Lietuva, Prancūzija, Vengrija, Bulgarija, Turkija, Ispanija, Lenkija), 2012 m. Comenius tarptautinio dvišalis projektas „Generational link: playing and learning“ (Lietuva-Portugalija), 2014 m. Erasmus+ strateginės partnerystės projekto „Lets‘ stop violence at school through art, sport and literature“ (Lietuva, Graikija,Turkija, Portugalija), 2016 m. Erasmus+ strateginės partnerystės projektas „Sharing European values using film and cinema“ (Portugalija, Škotija, Italija, Lietuva), 2018 m. Erasmus+ strateginės partnerystės projektas „Destroying prejudices“ (Turkijoja, Graikijoja, Bulgarija, Italija, Lietuva), 2018 m. Erasmus+ strateginės partnerystės projektas „The use of Google tools and mobile apps in the teaching-learning process“ (Lenkija, Bulgarija, Portugalija, Lietuva), 2019 m. Erasmus+ strateginės partnerystės projektas „Intercultural Volunteer Teenagers’ Awareness“ (Danija, Ispanija (Mallorka), Portugalija (Madeira), Lietuva) ir kt. projektai.

Priklausydami Europos sąjungai, mes jaučiamės pilnaverčiais Europos piliečiais. Nuo 2006 m., kada buvo pradėta projektinė veikla mokykloje, nuvykta daugiau nei 20 vizitų į kitas užsienio šalis, kuriuose dalyvavo daugiau nei 100 mokinių ir per 50 mokytojų. Tolimiausia aplankyta šalis Portugalija (Madeira), artimiausia – Lenkija. Projektų veikla skatina jaunimą suvokti savo bei kitų šalių kultūros tapatumą, ypač dabar, kai globalizacija jai kelia vis didesnę grėsmę, kai jaunimas pamiršta apie savo kilmę, savo tautos istoriją. Mokiniai lavina kūrybiškumą, plėtoja pagrindinius bendradarbiavimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, norą mokytis užsienio kalbų, konstruktyviai mokytis  ir dalyvauti visuomeniniame gyvenime, skatina toleranciją ir savanorystę.

Dabar gvildename svajonę aplankyti tolimesnes šalis, susirasti naujų partnerių, įgyti naujų patirčių.

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui B. Mažonavičienė, anglų k. mokytoja Z. Guzienė