Kasmet rugsėjo 16–22 dienomis Europoje vyksta Judumo savaitė. 2020 m. tema –„Judumas – be jokios taršos“ atspindi ambicingą tikslą, kad iki 2050 m. žemynas neišskirtų anglies dioksido. Šia tema taip pat siekiama pabrėžti neteršiančio transporto prieinamumą ir skatinti kurti visus įtraukiančią sistemą.

Rugsėjo 15 d. direktoriaus pavaduotoja ugdymui B. Mažonavičienė bei visuomenės sveikatos priežiūros specialistė A. Minickaitė judumo tema diskutavo su 8 kl. ir I gimn. mokiniais. Buvo organizuota akcija „Būk matomas…“.