Rugsėjo 25 dieną Šiaulių sporto gimnazijoje vyko Europos kalbų diena, kurią organizavo kalbų, menų ir dorinio ugdymo metodinės grupės mokytojos su mokiniais.  Šios dienos tikslas  – parodyti, kad daugiakalbystė yra viena didžiausių Europos vertybių, o kalbų mokymasis praturtina gyvenimą, suteikia naujų idėjų. Daugiakalbystė gali padėti prisitaikyti prie globalizacijos, todėl svetimos kalbos mokėjimas tampa pranašumu.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Ramunė Januškienė vedė netradicines pamokas IV a, I a ir 8 klasėse. Su mokiniais diskutavo apie Europos žemyno vardo kilmę, kalbų atsiradimą bei gimtosios kalbos svarbą. Abiturientai rinko gražiausius posakius apie kalbą ir vertė į kitų tautų kalbas, o I a ir 8 klasės mokiniai mokėsi pasisveikinti įvairiomis kalbomis. Vaida Šidlauskienė su IV b klasės mokiniais vykdė protmūšį ,,Ką aš žinau apie Europos kalbas?“. Anglų kalbos mokytojos Brigita Mažonavičienė Edita Daukšienė , Zulfija Guzienė kartu su dailės ir technologijų mokytoja Vitalija Daužvardiene bei 8 klasės mokiniais organizavo konkursą ,, Piešiame Europą“, organizuotas protmūšis „European Day of Languages“, su I a ir I b ,,Pažink Europą“, o su II klase atliko užduotis ,, Ar gerai moki anglų kalbą?“ bei surengė viktoriną anglų kalba ,,Europos kalbų diena“. Informacinių technologijų mokytoja Rūta Norutienė su anglų kalbos mokytoja Brigita Mažonavičiene vedė integruotą informacinių technologijų-anglų kalbos pamoką 8 klasėje.

Ši diena buvo kūrybiška, kupina džiaugsmo ir juoko, nes nuaidėjus skambučiui mokiniai neišsilakstė.  Europos kalbų dienai skirti renginiai buvo tikrai įdomus ir prasmingi. Kalbų mokėjimas vienija žmones, leidžia pažinti kitas šalis ir jų kultūras, taip pat didina mokymosi, įsidarbinimo ir verslo galimybes.