„Europietiškų vertybių ugdymas per vaikų kūrybą ir kinematografiją“

„SHARING EUROPEAN VALUES USING FILM AND CINEMA“

 Projekte dalyvauja   15-20 metų moksleiviai bei jų mokytojai iš Jungtinės Karalystės, Lietuvos, Portugalijos, Italijos ir Turkijos.

Šis projektas – tai iniciatyva,  įkvėpta Europos Komisijos pranešimu 2013 m. balandžio 19 d. Briuselyje.

EU lygmeniu Europos Komisija rekomenduoja dirbti siekiant sumažinti IKT mokymo lygių tarp šalių skirtį; remti projektus, tiriančius naujas mokymo technikas, įtraukiančias skaitmenines technologijas; finansuoti aukštos kokybės skaitmeninius mokymosi išteklius mokytojams; nuolatos sekti technologijų naudojimo  pažangą bei kompetencijų augimą. Temos idėja kilo būtent iš šios rekomendacijos. Subūrę grupę, dalyvausiančią  projekte, atlikome vertinimą lokaliu lygmeniu – nuo mokytojų iki administracijos darbuotojų – kad galėtume nustatyti projekte dalyvaujančių institucijų poreikius.

Mes siekiame kelti IKT, skaitmeninių kompetencijų ir užsienio kalbų mokėjimo lygius pasitelkdami kino filmus, kurie koncentruojasi ties tautų ir pavienių asmenų skirtumais ir panašumais, pabrėždami pamatinių vertybių, tokių kaip pakantumas, pagarba, empatija ir gebėjimas priimti ir pripažinti kitą, svarba. Mes dirbsime su vidutinio formato, aukštos kokybės filmais, kurie savo tema ar pagrindine mintimi siejasi su mūsų projekto idėja.

Mes susitelksime ties pamatinėmis vertybėmis, tokiomis kaip tolerancija, pagarba ir empatija, gebėjimas priimti ir pripažinti kitą, susiklosčius įvairioms gyvenimo aplinkybėms;  rasizmo, asmenų su specialiaisiais poreikiais, pabėgėlių ar žmonių iš kitokios socialinės aplinkos diskriminacijos, atskyrimo nuo socialinių grupių, lyčių nelygybės apraiškų mažinimu.  Iš viso partnerės nagrinės penkias temas, paskirstytas penkiems susitikimams, vyksiantiems kiekvienoje iš partnerių mokyklų.

Sėkmingam fundamentaliųjų vertybių skiepijimui bus naudojamasi IKT, skaitmeniniais prietaisais ir programine įranga, taip susiejant du svarbius šio projekto iššūkius. Kadangi kinas apibrėžiamas, kaip pagrindinė jungtis tarp šių dviejų problemų, kaip menas, atvaizduojantis visas socialinio gyvenimo formas, ir tam pasitelkiantis skaitmenines technologijas, mūsų projekto aktoriai-protagonistai, t.y. moksleiviai, galės jį stebėti, kritikuoti ir patys kurti keturis trumpus filmus visų projekto susitikimų metu.

Mūsų partnerystės tarpdisciplininis darbo metodas ir įvairaus pobūdžio veikla paskatins moksleivius įsitraukti tobulinant savo pačių mokymosi būdus. Įgūdžiai ir kompetencijos, įgyti projekto metu, pravers jiems ateityje, integruojantis į Europos Sąjungos darbo rinkas, socialines bendruomenes.

Moksleivių dalyvavimas tarptautiniuose susitikimuose, aktyvus jų įsitraukimas viso projekto metu -esminiai projekto tikslams pasiekti. Visi uždaviniai bus tolygiai paskirstyti tarp šalių; visi partneriai turės vienodas teises ir pareigas projekto veikloje.

Projekto metu moksleivių mainai vyks keturis kartus. Visų susitikimų metu bus organizuojamos kūrybinės dirbtuvės, kiekvieno projekto etapo apmatams kurti.

Projekto numeris – 2016-1-UK01-KA219-024314

Projekto trukmė  – 2016 m. rugsėjo 1 d.–2018 m. rugpjūčio 31 d.

Projekte dalyvaujančios organizacijos:

1. Kilmarnock Academy . Didžioji Britanija , koordinatorė

2.  Šiaulių sporto gimnazija, Lietuva

3. EPA Carvalhais Portugalija

4. Polo Liceale Statale „R. Mattioli“

5. GOKSUN FEN LISESI

Projekto kūrybiniai darbai:

Socialinė atskirtis mokykloje

Pabėgeliai Lietuvoje

Lyčių nelygybė

„Mūsų širdys plaka vienu ritmu“ (apie Šiaulių sporto gimnazijos ir socialų ugdymo centrą bendradarbiavimą ir draugystę)

„Mes didžiuojamės“ (apie Mūsų šalį, tėvus, senelius)