KLASIŲ AUKLĖTOJAI

2018-2019 M. M.

 

8 kl. – Sonata Karaškevičiūtė, sporto ir sveikatos mokytoja

Ia gimn. kl. – Santa Račkauskienė, matematikos mokytoja

I b gimn. kl. – Vaidutė Šidlauskienė, lietuvių kalbos mokytoja

II a gimn. kl.  – Žana Pečiulionienė, rusų kalbos mokytoja

II b gimn. kl. – Jurgita Kušleikienė, chemijos mokytoja

III a gimn. kl. – Ramunė Januškienė, lietuvių kalbos mokytoja

III b gimn. kl. – Sondra Kavaliauskienė, geografijos mokytoja

IV gimn. kl. – Zita Gudavičienė, fizikos mokytoja