KLASIŲ AUKLĖTOJAI

2017-2018 M. M.

 

7 kl. – Sonata Karaškevičiūtė, sporto ir sveikatos mokytoja

8 kl. – Inga Makaravičienė, matematikos mokytoja

I a gimn. kl. – Žana Pečiulionienė, rusų kalbos mokytoja

I b gimn. kl.  – Jurgita Kušleikienė, chemijos mokytoja

II a gimn. kl. – Ramunė Januškienė, lietuvių kalbos mokytoja

II b gimn. kl. – Sondra Kavaliauskienė, geografijos mokytoja

III a gimn. kl. – Egidija Ratkevičienė, istorijos mokytoja

IV gimn. kl. – Vaidutė Šidlauskienė, lietuvių kalbos mokytoja