KLASIŲ AUKLĖTOJAI

2019-2020 M. M.

 

8 kl. – Zita Gudavičienė, fizikos mokytoja

I kl. – Sonata Vaišnorienė, sporto ir sveikatos mokytoja

IIa gimn. kl. – Santa Račkauskienė, matematikos mokytoja

II b gimn. kl. – Vaidutė Šidlauskienė, lietuvių kalbos mokytoja

III a gimn. kl.  – Žana Pečiulionienė, rusų kalbos mokytoja

III b gimn. kl. – Jurgita Kušleikienė, chemijos mokytoja

IV a gimn. kl. – Ramunė Januškienė, lietuvių kalbos mokytoja

IV b gimn. kl. – Sondra Kavaliauskienė, geografijos mokytoja