KLASIŲ AUKLĖTOJAI

2016-2017 M. M.

 

7 kl. – Inga Makaravičienė, matematikos mokytoja

8 kl. – Žana Pečiulionienė, rusų kalbos mokytoja

I a gimn. kl. – Ramunė Januškienė, lietuvių kalbos mokytoja

I b gimn. kl. – Sondra Kavaliauskienė, geografijos mokytoja

II a gimn. kl. – Egidija Ratkevičienė, istorijos mokytoja

II b gimn. kl. – Edita Pupkevičiūtė Kiguolė, tikybos mokytoja

III gimn. kl. – Vaidutė Šidlauskienė, lietuvių kalbos mokytoja

IV gimn. kl.  – Jurgita Kušleikienė, chemijos mokytoja