Pagal Lietuvos Respublikos Labdaros įstatymą Šiaulių sporto gimnazija yra paramos gavėja.

Jūsų parama gimnazijai gali daug ką pakeisti, ji reikalinga ir laukiama. Dėkojame visiems, kurie neabejingi!

Norintys ir galintys paremti gimnaziją turi užpildyti prašymą (forma FR0512), tiesiogiai pateikti mokesčių inspekcijai, internetu prisijungus per e-bankininkystę. Jūsų šeimos biudžetas visiškai nenukentės, nes 2 procentai bus pervedami iš Jūsų jau sumokėtų einamaisiais metais pajamų mokesčio.

Gimnazijos rekvizitai:

Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 191826574
paramos gavėjo pavadinimas: Šiaulių sporto gimnazija
adresas: Vilniaus g. 297, Šiauliai LT-76308