Mokinių priėmimo į gimnaziją tvarka

PRIIMAMI PRAŠYMAI MOKYTIS 2020-2021 M. M. ŠIAULIŲ SPORTO GIMNAZIJOJE NUO KOVO 1 D.

Mokinių atranka į Šiaulių sporto gimnaziją vyks:

2020-04-17 dieną nuo 15.00 iki 17.00 val.

2020-04-18 dieną nuo 11.00 iki 14.00 val.

Dėl priėmimo į gimnaziją pateikiami šie dokumentai:

·          prašymas (už vaiką iki 14 metų pateikia tėvai (globėjai), nuo 14 metų pateikia vaikas, turintis tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą (forma yra gimnazijos interneto svetainėje);

·          mokinio tapatybę patvirtinantis dokumentas;

·          pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą;

·          sporto medicinos centro pažyma F-068/a;

·          sveikatos būklės klausimynas (klausimynas yra gimnazijos interneto svetainėje);

·          nacionalinės sporto šakos federacijos raštas;

·          įgyto išsilavinimo pažymėjimas;

·          mokymosi pasiekimų pažymėjimas;

·          pažyma apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje. Atrankoje pretendento dalyvavimas būtinas.

Prašymai priimami 101 kabinete, adresu Vilniaus g. 297, Šiauliai LT-76308
I-IV nuo 8.00 iki 16.30 val.
V nuo 8.00 iki 15.00 val.
arba
El. paštu: ssportogimnazija@gmail.com
Už mokinių priėmimą atsakinga priėmimo komisija.
Priėmimas į gimnaziją vykdomas vadovaujantis: