Specialioji pedagogė Daina Baltutienė.

Specialiosios pedagogės darbo laikas:

ANTRADIENIS:   

 1. 8.00 – 8.45 val.
 2. 9.50 – 10.35 val.
 3. 13.05 – 13.50 val.
 4. 14.00 – 14.45 val.
 5. 14.55 – 15.40 val. *kas antrą savaitę.

Specialiojo pedagogo veiklos turinys:

 • Teikia pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams;
 • Organizuoja specialiąsias pedagogines pratybas, kuriose lavina sutrikusias funkcijas bei padeda išmokti mokomąją medžiagą, taiko specialius darbo būdus ir metodus;
 • Dalyvauja gimnazijos vaiko gerovės komisijos darbe, renka duomenis apie mokymosi sunkumų turinčių mokinių akademinius pasiekimus;
 • Konsultuoja mokytojus, kaip pritaikyti bendrąsias ugdymo programas, kaip teikti Švietimo pagalbą, atsižvelgiant į mokinių realų žinių lygį, sutrikusios funkcijos korekciją;
 • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus);
 • Tvarko specialiojo pedagogo dienyną, specialiosios pedagoginės pagalbos skyrimo dokumentus;
 • Bendradarbiauja su mokytojais, klasių vadovais, sudarant individualizuotas ir pritaikytas programas.