Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto gimnazijoje funkcijos:

  • Sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams) teikimas bei metodinės ir informacinės medžiagos mokinių išsaugojimo  ir stiprinimo klausimais kaupimas.
  • Mokyklos sveikatinimo projektų rengimo inicijavimas ir dalyvavimas juos įgyvendinant.
  • Informacijos sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas ir šios informacijos sklaida (mokyklos stenduose, renginiuose, viktorinose ir pan.) mokyklos bendruomenei.
  • Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius.
  • Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą.
  • Mokyklos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros aktų reikalavimams vertinimas, dalyvavimas nustatant prioritetinius mokyklos aplinkos bei sąlygų gerinimo klausimus.
  • Ugdymo proceso organizavimo atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas.
  • Informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas, informacijos apibendrinimas bei pateikimas mokyklos bendruomenei.
  • Dalyvavimas mokyklos prevencinio darbo grupėse, sprendžiant mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas.
  • Užkrečiamų ligų profilaktika ir kontrolė.
  • Pirminė ligų profilaktika lėtinių neinfekcinių ligų bendrųjų rizikos veiksnių nustatymas ir

profilaktika.

  • Pirmosios medicinos pagalbos teikimas ir koordinavimas.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Milda Janičkina

el.p. —

108 kabinetas

II  8.00-15.36

Pietų pertrauka  12.00- 12.30