Irma Abromaitienė gimė 1968 m. kovo 5 d. Plungėje.

1991-07-03 įgijo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo kvalifikaciją Vilniaus pedagoginiame institute.

1991-08-26 pradėjo dirbti Šiaulių 2-oje vid. mokykloje-internate lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja.

1998-02-03 įgijo lietuvių kalbos vyr. mokytojos  kvalifikacijos kategoriją.

1999-08-24 tapo Šiaulių Vijolių vidurinės mokyklos direktore.

2005-06-28 įgijo vadybos ir verslo administravimo (specializacija-švietimo vadyba) magistro kvalifikacinį laipsnį Šiaulių universitete.

2014-01-06 suteikta antroji vadybos kvalifikacinė kategorija.