Nuo 2004 m. kasmet gruodžio 9-ąją visame pasaulyje minima Tarptautinė antikorupcijos diena. Ji skirta atkreipti dėmesį į plintančią korupciją ir paskatinti žmones su ja kovoti.

Šiais metais prie šios iniciatyvos taip pat prisijungė ir Sporto gimnazijos mokiniai. Aptariant Tarptautinę antikorupcijos dieną vyko dorinio ugdymo (etikos ir tikybos) pamokos tema -„Korupcijai NE!“. Pamokų pradžioje buvo pristatoma, kas yra STT, aptartos korupcijos ir antikorupcijos sąvokos bei įvardinta pilietiškumo ir vertybių svarba stabdant korupciją. Išaiškinus korupcijos daromą žalą, mokiniams buvo pasiūlyta atlikti kūrybinį darbą (plakatą, piešinį, lankstinuką) raginantį kovoti su korupcija ir remtis kertinėmis vertybėmis tokiomis, kaip sąžiningumas, skaidrumas, kilnumas, garbingumas, teisingumas, atsakomybė, pasitikėjimas, pareigingumas. Tokios pamokos ne tik išugdė mokinio norą kūrybiškai reikšti mintis, bet ir garsiai kalbėti apie visai Lietuvai svarbius antikorupcijos klausimus.

Tikybos mokytoja E. Pupkevičiūtė – Kiguolė

Etikos mokytoja V. Čėsnienė