Socialinis pedagogas

Šiaulių sporto gimnazijos socialinė pedagogė Irena Tamošaitienė konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, trenerius.

Kontaktai:

103 kabinetas

El.paštas: tamosait@gmail.com

Tel.: 868482644

 SOCIALINĖS PEDAGOGĖS

DARBO GRAFIKAS 2021 – 2022 m.m.

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
8.00-12.00
12.30-15.30
8.00-12.00
12.30-16.00
8.00-13.30
14.00-17.00
8.00-12.00
12.30-15.00
8.00-12.00
12.30-15.00

*Darbas gimnazijos bendrabutyje.

Tikslas.

Padėti vaikams geriau adaptuotis gimnazijoje, visuomenėje, bendruomenėje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais asmenimis. Rūpinasi vaiko socialine gerove,atstovauja ir gina mokinių teises mokykloje ir kitose institucijose

 

Kaip gali padėti mokykloje dirbantis socialinis pedagogas?

Mokinys gali kreiptis į socialinį pedagogą, jei turi sunkumų bendraudamas su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais, jei patiria smurtą, yra išnaudojamas, jei abejoja, kurią profesiją pasirinkti ir pan.

 

Kokia socialinė parama taikoma mokiniams?

Remiami mažas pajamas gaunančių šeimų vaikai. Aprūpinimas mokinio reikmenimis prieš prasidedant naujiems mokslo metams. Tai nustato Socialinės paramos mokiniams įstatymas. 

Išsami informacija – Socialinės ir darbo ministerijos tinklapyje www.socmin.lt

Informacija tabako gaminių vartojimo žalos, metimo rūkyti bei kitais su tabako gaminių vartojimu susijusiais klausimais galite rasti:

Valstybinio psichikos sveikatos centras

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija