Socialinė pedagogė Irena Tamošaitienė konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, trenerius, 103 kab. el. paštas: i.tamosaitiene@sportogimnazija.lt, mob. tel. 868482644

DARBO GRAFIKAS 2023- 2024 m.m.
Pirmadienis: 8.00 – 16.15

Antradienis: 8.00 – 16.15

Trečiadienis: 8.00 – 16.15

Ketvirtadienis: 8.00 – 16.15

Penktadienis: 8.00 – 14.45

Pietų pertrauka: 12.00-12:45

Šiauliai Sports Gymnasium social educator Irena Tamošaitienė consults students, their parents (guardians, caregivers), teachers and coaches.

Purpose.

To help children better adapt in the gymnasium, society, and community, to seize every opportunity in order to learn more rationally, to grow and become independent adults. Social educator also takes care of children’s social well-being, represents and defends students’ rights while at school and other institutions.

How can school’s social educator help?

Students should address the social educator if they have any difficulties in communicating with their peers, teachers or parents, if they are victims of violence, suffer abuse, have doubts about which profession to choose, etc.

Tikslas.

Padėti vaikams geriau adaptuotis gimnazijoje, visuomenėje, bendruomenėje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais asmenimis. Rūpinasi vaiko socialine gerove,atstovauja ir gina mokinių teises mokykloje ir kitose institucijose

 Kaip gali padėti mokykloje dirbantis socialinis pedagogas?

Mokinys gali kreiptis į socialinį pedagogą, jei turi sunkumų bendraudamas su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais, jei patiria smurtą, yra išnaudojamas, jei abejoja, kurią profesiją pasirinkti ir pan.

 Kokia socialinė parama taikoma mokiniams?

Remiami mažas pajamas gaunančių šeimų vaikai. Aprūpinimas mokinio reikmenimis prieš prasidedant naujiems mokslo metams. Tai nustato Socialinės paramos mokiniams įstatymas. 

Išsami informacija – Socialinės ir darbo ministerijos tinklapyje www.socmin.lt

Informacija tabako gaminių vartojimo žalos, metimo rūkyti bei kitais su tabako gaminių vartojimu susijusiais klausimais galite rasti:

Valstybinio psichikos sveikatos centras

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija