VIZIJA

Regioninė sporto ir bendrojo pagrindinio, vidurinio ugdymo gimnazija, kurioje mokosi gabūs sportui Lietuvos vaikai, besirengiantys studijuoti šalies aukštosiose mokyklose ir/ar tapti profesionaliais sportininkais, sporto srities specialistais.

MISIJA

Teikti kokybišką bendrąjį pagrindinį, vidurinį kartu su sportiniu ugdymą, atitinkantį vaiko prigimtines galias, bei ruošti konkurencingą asmenybę, įvaldžiusią žinių, gebėjimų ir vertybinių nuostatų visumą, gebančią adaptuotis šiuolaikinėje visuomenėje.
FILOSOFIJA

„Žmoguje turi žmogus pirmauti. Tuomet žmogus pasilieka sveikas, gražus, malonus ir išmintingas”.
Vydūnas

VERTYBĖS

Kilni kova – garbinga pergalė!

Bendrystė – esam ne konkurentai, o bendradarbiai.

Lankstumas – naujovių priėmimas, klaidų pripažinimas ir tobulėjimas.

Profesionalumas – atsakingas požiūris į darbą, aukšta kompetencija.