Specialioji pedagogė Daina Baltutienė.

Specialiosios pedagogės darbo laikas:

Pirmadienį: 8.00  – 8.45
                   8.55 –  9.40
Antradienį: 8.00 – 8.45
                  9.50 – 10.35
                 13.05 – 13.50 ( kas antrą savaitę)

Specialiojo pedagogo veiklos turinys:

  • Teikia pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams;
  • Organizuoja specialiąsias pedagogines pratybas, kuriose lavina sutrikusias funkcijas bei padeda išmokti mokomąją medžiagą, taiko specialius darbo būdus ir metodus;
  • Dalyvauja gimnazijos vaiko gerovės komisijos darbe, renka duomenis apie mokymosi sunkumų turinčių mokinių akademinius pasiekimus;
  • Konsultuoja mokytojus, kaip pritaikyti bendrąsias ugdymo programas, kaip teikti Švietimo pagalbą, atsižvelgiant į mokinių realų žinių lygį, sutrikusios funkcijos korekciją;
  • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus);
  • Tvarko specialiojo pedagogo dienyną, specialiosios pedagoginės pagalbos skyrimo dokumentus;
  • Bendradarbiauja su mokytojais, klasių vadovais, sudarant pritaikytas programas.