Šiaulių sporto gimnazija

Teisinė forma: Biudžetinė įstaiga

Vilniaus g. 297, Šiauliai LT-76308

El. paštas: ssportogimnazija@gmail.com

Įstaigos kodas 191826574

Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialas

Direktorė –  Irma Abromaitienė Mob. tel. 86 83 04 930

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Irena Kneižienė Mob. tel. 86 83 69 260

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Brigita Mažonavičienė El. paštas: ddbmaz@gmail.com

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui – Andrius Stočkus Mob. tel. 86 99 37 330

Raštinė Mob. tel. 86 83 04 930

Bendrabučio auklėtojai
Vyr. auklėtoja mob tel. 86 84 82644
Mob. tel. 86 83 67 892

Sporto salės administratorė Mob. tel. 86 78 33165

Sporto salės registratūra Mob. tel. 86 84 61326

Bendrabučio administratorė Mob. tel. 86 16 36509

Buhalterija Mob. tel. 86 75 75 339