INFORMACIJA APIE LAISVĄ MOKYTOJO PAREIGYBĘ
Šiaulių sporto gimnazijai reikalingas ispanų k. mokytojas, galintis dirbti nepilnu darbo
krūviu (2 sav. val.).
Kvalifikaciniai reikalavimai – ispanų kalbos mokytojas (I gimnazijos klasėje).
Specialūs reikalavimai – Pretendentas privalo pateikti į mokyklos raštinę nuo 2021 m.
liepos 26 d. iki 2021 m. rugpjūčio 16 d. 13.00 val. (Vilniaus g. 297, Šiauliai) šiuos
dokumentus:
 Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 gyvenimo aprašymą;
 pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
 atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų
Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, registruotu
laišku arba elektroniniu paštu.
Pretendentų atranka planuojama vykdyti 2021 m. rugpjūčio 18 d. Su pretendentais,
kurie atitinka reikalavimus, bus susisiekta telefonu individualiai.
Telefonas pasiteiravimui +370 683 04 930, el.p.: ssportogimnazija@gmail.com
Siūlomas atlyginimas nuo 247,65 iki 268,30 eurų (atlyginimo dydi priklausys nuo darbo
stažo ir turimos kvalifikacijos kategorijos)