Gimnazijos psichologė – Lina Ramonienė

Psichologinė pagalba teikiama 207 kab.

Darbo laikas:

Savaitės dienos                           Konsultacijų laikas

Antradienis                         8.00 -11.30                       12.00 -15.30

Trečiadienis                        10.00 -11.30                     12.00 – 17.30

Ketvirtadienis                      8.00 -11.30                       12.00 -15.30

Pietų pertrauka(pirmadienis-ketvirtadienis)                 11.30-12.00

Pagrindinis psichologo veiklos tikslas – prevencinėmis priemonėmis stiprinti mokinių  psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos gimnazijoje kūrimą, padėti mokiniams, mokytojams, treneriams, kitiems švietimo įstaigos darbuotojams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis,  bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Psichologo veikla:

Mokyklos psichologo veikla:
1) konsultavimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, treneriais;
2) įvertinimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas, psichologinis mokinio įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą;
3) psichologinis švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
4) psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (tyrimais), prevencinių priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas.

Dėl individualių susitikimų laiko galite kreiptis  į 207 kab.ir el.paštu  ramoniene.lina@gmail.com bei Manodienynas