NUO KOVO 1 D. PRIIMAMI PRAŠYMAI MOKYTIS

ŠIAULIŲ SPORTO GIMNAZIJOJE

Mokinių atranka vyks Šiaulių sporto gimnazijos sporto salėje (Vilniaus g. 297):

    2024 m. balandžio 6 d. nuo 11 val. 

 Dėl priėmimo į Gimnaziją pateikiami šie dokumentai:

  • prašymas (už vaiką iki 14 metų pateikia tėvai (globėjai, rūpintojai), nuo 14 metų pateikia vaikas, turintis tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą (forma yra Gimnazijos interneto svetainėje sportogimnazija.lt);
  • mokinio tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  • pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
  • sporto medicinos centro pažyma F-068/a;
  • nacionalinės sporto šakos federacijos raštas;
  • I pusmečio mokymosi rezultatai ·

Atrankoje pretendento dalyvavimas būtinas!

 Visi dalyvaujantys atrankoje privalo turėti sportinę aprangą ir sportinę avalynę.

Priėmimas vyks į 8 kl. ir I-II-III gimnazijos klases.

Apie į priimtų mokinių sąrašą įtrauktus (neįtrauktus ar paliktus rezerviniame sąraše) mokinius informuosime prašyme nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu iki balandžio 19 d. (16 val.).

Informaciją teikia direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Irma Abromaitienė, tel.: 865213347.

Visi dokumentai pateikiami darbo dienomis nuo 8:00—15:30 (101 kab.) arba el. paštu: El. paštas: info@sportogimnazija.lt

Dokumentai priimami iki (2024 m. balandžio 4 d.).