INFORMUOJAME, KAD DĖL SUSIDARIUSIOS COVID – 19 SITUACIJOS PRETENDENTŲ Į GIMNAZIJĄ TESTAVIMAI NEBUS VYKDOMI. PRIĖMIMAS VYKS PAGAL PATEIKTUS DOKUMENTUS.

NUO KOVO 1 D. PRIIMAMI PRAŠYMAI MOKYTIS

ŠIAULIŲ SPORTO GIMNAZIJOJE.

Mokinių atranka vyks Šiaulių sporto gimnazijos sporto salėje (Vilniaus g. 297):

2021-04-16 dieną nuo 15.00 iki 17.00 val.

2021-04-17 dieną nuo 11.00 iki 14.00 val.

 Dėl priėmimo į Gimnaziją pateikiami šie dokumentai:

  • prašymas (už vaiką iki 14 metų pateikia tėvai (globėjai), nuo 14 metų pateikia vaikas, turintis tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą (forma yra Gimnazijos interneto svetainėje);
  • mokinio tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  • pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
  • sporto medicinos centro pažyma F-068/a;
  • nacionalinės sporto šakos federacijos raštas;
  • I pusmečio mokymosi rezultatai
  • įgyto išsilavinimo pažymėjimas;
  • mokymosi pasiekimų pažymėjimas;
  • pažyma apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.

Atrankoje pretendento dalyvavimas būtinas.

Visi dalyvaujantys atrankoje privalo turėti sportinę aprangą ir sportinę avalynę.

Priėmimas vyks į 8 kl. ir I gimnazijos klases.

Apie į priimtų mokinių sąrašą įtrauktus (neįtrauktus ar paliktus rezerviniame sąraše) mokinius informuosime prašyme nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu iki gegužės 15 d.

Informaciją teikia direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Andrius Stočkus, tel.: 869937330.

Prašymai priimami el. paštu: ssportogimnazija@gmail.com