Informaciją teikia direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irma Abromaitienė, el. paštas: i.abromaitiene@sportogimnazija.lt mob. tel.: +37065213347.