NUO KOVO 1 D. PRIIMAMI PRAŠYMAI MOKYTIS

ŠIAULIŲ SPORTO GIMNAZIJOJE

Mokinių atranka vyks Šiaulių sporto gimnazijos sporto salėje (Vilniaus g. 297):

      2023-03-17 dieną nuo 15.00 iki 17.00 val.

      2023-03-18 dieną nuo 11.00 iki 14.00 val.

 Dėl priėmimo į Gimnaziją pateikiami šie dokumentai:

  • prašymas (už vaiką iki 14 metų pateikia tėvai (globėjai, rūpintojai), nuo 14 metų pateikia vaikas, turintis tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą (forma yra Gimnazijos interneto svetainėje sportogimnazija.lt);
  • mokinio tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  • pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
  • sporto medicinos centro pažyma F-068/a;
  • nacionalinės sporto šakos federacijos raštas;
  • I pusmečio mokymosi rezultatai ·

Atrankoje pretendento dalyvavimas būtinas!

 Visi dalyvaujantys atrankoje privalo turėti sportinę aprangą ir sportinę avalynę.

Priėmimas vyks į 8 kl. ir I-II-III gimnazijos klases.

Apie į priimtų mokinių sąrašą įtrauktus (neįtrauktus ar paliktus rezerviniame sąraše) mokinius informuosime prašyme nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu iki balandžio 14 d.

Informaciją teikia direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Irma Abromaitienė, tel.: 865213347.

Visi dokumentai pateikiami darbo dienomis nuo 8:00—15:30 (101 kab.) arba el. paštu: ssportogimnazija@gmail.com

Dokumentai priimami iki 2023-03-15 d.