NUO KOVO 1 D. PRIIMAMI PRAŠYMAI MOKYTIS

ŠIAULIŲ SPORTO GIMNAZIJOJE.

Mokinių atranka vyks Šiaulių sporto gimnazijos sporto salėje (Vilniaus g. 297):

2022-04-08 dieną nuo 16.00 iki 18.00 val.

2022-04-09 dieną nuo 11.00 iki 14.00 val.

 Dėl priėmimo į Gimnaziją pateikiami šie dokumentai:

  • prašymas (už vaiką iki 14 metų pateikia tėvai (globėjai), nuo 14 metų pateikia vaikas, turintis tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą (forma yra Gimnazijos interneto svetainėje);
  • mokinio tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  • sporto medicinos centro pažyma F-068/a;
  • nacionalinės sporto šakos federacijos raštas;
  • I pusmečio mokymosi rezultatai

Atrankoje pretendento dalyvavimas būtinas.

Visi dalyvaujantys atrankoje privalo turėti sportinę aprangą ir sportinę avalynę.

Priėmimas vyks į 8 kl. ir I – III gimnazijos klases.

Apie į priimtų mokinių sąrašą įtrauktus (neįtrauktus ar paliktus rezerviniame sąraše) mokinius informuosime prašyme nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu iki balandžio 27 d.

Informaciją teikia direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Irma Abromaitienė, tel.: +37065213347.

Prašymai priimami:

Vilniaus g. 297 Šiauliai, 101 kab.

I – IV 8:00 – 16:30

V 8:00 – 15:00

arba

el. paštu: ssportogimnazija@gmail.com

mob. tel. +37068304930