Mokykla įsteigta 1961 m. vasario 15 d. kaip 2-oji vidurinė mokykla-internatas. Prie mokyklos veikė moksleivių bendrabutis iš Šiaulių ir aplinkinių rajonų atvykstantiems moksleiviams.

1989 m. mokykla-internatas reorganizuotas į Šiaulių m. 2-ąją vidurinę mokyklą-internatą ir Aukštesniąją Olimpinio rezervo mokyklą. 1990 m. Aukštesnioji Olimpinio rezervo mokykla panaikinta.

1992 m. reorganizacija padalino mokyklą į dvi įstaigas: Šiaulių m. 22-ąją vidurinę mokyklą ir Vaikų globos namus. 1994 m. mokykla pakeitė pavadinimą ir tapo Šiaulių Vijolių vidurine mokykla.

2014 m. rugsėjo 1 d. tapo Šiaulių sporto vidurine mokykla, kuri formalųjį ugdymą racionaliai derina su jaunosios kartos sportinės kompetencijos įgijimu ir plėtojimu, prisideda prie Šiaulių regiono perspektyvių sportininkų rengimo.

2015 m. rugsėjo 1 d. tapo Šiaulių sporto gimnazija.

Mokyklai nuo jos įsikūrimo vadovavo 9 direktoriai: Leonardas Bernotas (1961-1974 m.); Vytautas Šliogeris (1974-1975 m.); Česlovas Tolenis (1975-1976 m.) Bronislava Čekanavičienė (1976-1980 m.); Vincas Tamašauskas  (1980-1989 m.); Edvardas Kryževičius (1989-1991 m.) Vytautas Petriškis (1991-1992 m.); Zita Grušienė (1992-1999 m.); Irma Abromaitienė (1999-2021m.); Andrius Stočkus (2021- …)

The school was founded in 1961.

The school was reorganised and became Šiauliai Sports secondary school in 2014 –09 –01.

The school became Šiauliai Sports gymnasium in 2015-09-01

There are more than 200 students in our school from Šiauliai and from other parts of Lithuania.

More than 150 of students live in dormitory

There are 28 teachers and 28 coaches at our school.