KLASIŲ AUKLĖTOJAI

2021-2022 M. M.

 

8a kl. – R. Januškienė, lietuvių kalbos mokytoja;

8b kl. – E. Daukšienė, anglų kalbos mokytoja;

Ia kl. – I. Vaitkė, istorijos mokytoja;

Ib kl. –  Ž. Pečiulionienė, rusų kalbos mokytoja;

IIa kl. – Z. Gudavičienė, fizikos mokytoja;

IIb kl. – K. Rimšienė, profesinio orientavimo konsultantė;

III gimn. kl. – S. Kavaliauskienė, geografijos mokytoja

IV a gimn. kl.  – S. Račkauskienė, matematikos mokytoja

IV b gimn. kl. – V. Šidlauskienė, lietuvių kalbos mokytoja