KLASIŲ AUKLĖTOJAI

2020-2021 M. M.

 

8 kl. – Irena Vaitkė, istorijos mokytoja

Ia kl. – Zita Gudavičienė, fizikos mokytoja

Ib kl. – Kristina Rimšienė, profesinio orientavimo konsultantė, matematikos mokytoja

II kl. – Sonata Vaišnorienė, sporto ir sveikatos mokytoja

IIIa gimn. kl. – Santa Račkauskienė, matematikos mokytoja

III b gimn. kl. – Vaidutė Šidlauskienė, lietuvių kalbos mokytoja

IV a gimn. kl.  – Žana Pečiulionienė, rusų kalbos mokytoja

IV b gimn. kl. – Jurgita Kušleikienė, chemijos mokytoja