KLASIŲ AUKLĖTOJAI

2022-2023 M. M.

8a kl. S. Račkauskienė, matematikos mokytoja;

8b kl. V. Šidlauskienė, lietuvių kalbos mokytoja;

Ia gimn. kl. R. Januškienė, lietuvių kalbos mokytoja;

Ib gimn. kl. E. Daukšienė, anglų kalbos mokytoja;

IIa gimn. kl. I. Vaitkė, istorijos mokytoja;

IIb gimn. kl. Ž. Pečiulionienė, rusų kalbos mokytoja;

IIIa gimn. kl. V. Česnienė, etikos mokytoja;

IIIb gimn. kl. K. Rimšienė, profesinio orientavimo konsultantė;

IV gimn. kl. S. Kavaliauskienė, geografijos mokytoja.