KLASIŲ AUKLĖTOJAI

2023-2024 m.m. 

8 kl. S. Kavaliauskienė, geografijos mokytoja;

Ia kl. S. Račkauskienė, matematikos ir informacinių technologijų mokytoja;

Ib kl. V. Šidlauskienė, lietuvių kalbos mokytoja;

IIa gimn. kl. R. Januškienė, lietuvių kalbos mokytoja;

IIb gimn. kl. E. Daukšienė, anglų kalbos mokytoja;

IIIa gimn. kl. I. Vaitkė, istorijos mokytoja;

IIIb gimn. kl. Ž. Pečiulionienė, rusų kalbos mokytoja;

IVa gimn. kl. V. Česnienė, etikos ir gyvenimo įgūdžių mokytoja;

IVb gimn. kl. K. Rimšienė, matematikos mokytoja, profesinio orientavimo konsultantė.