Šiuolaikinis pilietis jau net neįsivaizduoja savo kasdienybės be informacinių technologijų. Jų pagalba bendraujame, bendradarbiaujame, ieškome informacijos ir įvairių problemų sprendimo būdų bei mokomės. Vos ne kasdien atsiranda vis naujos platformos, skirtos žinioms ir gebėjimams tobulinti.

Nepaisant to, dabartinė situacija pametėjo nemažą iššūkį švietimo įstaigoms, kurios per 2 savaites turėjo kardinaliai pakeisti savo darbo specifiką ir pereiti prie nuotolinio mokymo įgyvendinimo.

Jau nuo pirmos nuotolinio mokymo įgyvendinimo dienos matome, kad Šiaulių sporto gimnazijos priimti sprendimai dėl nuotolinio ugdymo organizavimo pasiteisino. Kad mokiniams, mokytojams, treneriams nekelti nereikalingo streso ir įtampų gimnazijoje buvo susitarta ugdymą organizuoti asinchroniniu būdu (taip lengviau išvengti techninių trukdžių dėl sistemų perkrovų) ir naudoti iki tol gimnazijoje naudotas ugdymo platformas Eduka klasę, Egzaminatorių, E-test, Vyturį, Mano dienyną ir kitas konkrečiuose dalykuose su mokytojais išbandytas mokymosi platformas.

IKT specialistas Julius Vyšniauskas sukūrė ir įdiegė mokinių savirefleksijai skirtą IKT įrankį, kurio pagalba čia ir dabar galime pasimatuoti mokinių ir mokytojų įsitraukimo į ugdymo procesą aktyvumą, identifikuoti iškylančias problemas, stebėti mokinių emocinę būklę.

Išanalizavę gautus savirefleksijos rezultatus, galime teigti, kad nuotolinio ugdymo pradžia Šiaulių sporto gimnazijoje mokinių, jų tėvelių, mokytojų, trenerių, administracijos darbuotojų, IKT koordinatorių atsakingo įsitraukimo į šį procesą dėka pateisino mūsų lūkesčius.

Žinoma, yra ir kur tobulėti. Nuolat ieškosime operatyvių pasitaikančių problemų sprendimo būdų ir glaudaus bendradarbiavimo su visa Gimnazijos bendruomene dėka tobulinsime tai ką pradėjome.

Gimnazijos administracija