Šiaulių sporto gimnazija

Teisinė forma: Biudžetinė įstaiga

Vilniaus g. 297, Šiauliai LT-76308

El. paštas: ssportogimnazija@gmail.com

Įstaigos kodas 191826574

Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialas

Direktorė –  Irma Abromaitienė

Mob. tel. 86 83 04 930

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Irena Kneižienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Brigita Mažonavičienė

Mob. tel. 86 83 69 260

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui – Andrius Stočkus

Mob. tel. 86 99 37 330

Buhalterija

Mob. tel. 86 75 75 339

Raštinė

Mob. tel. 86 83 04 930

Bendrabučio auklėtojai

Mob. tel. 86 83 67 892