Šiaulių sporto gimnazija

Teisinė forma: Biudžetinė įstaiga

Vilniaus g. 297, Šiauliai LT-76308

El. paštas: ssportogimnazija@gmail.com

Įstaigos kodas 191826574

Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialas

Direktorė –  Irma Abromaitienė

Mob. tel. 86 83 04 930

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Irena Kneižienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Brigita Mažonavičienė

Mob. tel. 86 83 69 260

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui – Andrius Stočkus

Mob. tel. 86 99 37 330

Sekretorė

Mob. tel. 862130986

Buhalterija

Mob. tel. 86 75 75 339

Raštinė

Mob. tel. 86 83 04 930

Bendrabučio auklėtojai

Mob. tel. 86 83 67 892