Šiaulių sporto gimnazija

Teisinė forma: Biudžetinė įstaiga

Vilniaus g. 297, Šiauliai LT-76308

El. paštas: ssportogimnazija@gmail.com

Įstaigos kodas 191826574

Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialas

Direktorė –  Irma Abromaitienė

Mob. tel. 86 83 04 930

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Irena Kneižienė

Mob. tel. 86 83 69 260

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Brigita Mažonavičienė

El. paštas: ddbmaz@gmail.com

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui – Andrius Stočkus

Mob. tel. 86 99 37 330

Buhalterija

Mob. tel. 86 75 75 339

Raštinė

Mob. tel. 86 83 04 930

Bendrabučio auklėtojai
Vyr. auklėtoja mob tel. 86 84 82644
Mob. tel. 86 83 67 892

Sporto salės administratorė

Mob. tel. 86 78 33165

Sporto salės registratūra

Mob. tel. 86 84 61326

Bendrabučio administratorė

Mob. tel. 86 16 36509