Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras 2017-12-06 Šiaulių sporto gimnazijos III – IV klasių mokiniams skaitė paskaitą „Nepasiduok prekeiviams žmonėmis“. Informavo apie žmonių persekiojimo, vergovės, išnaudojimo, dingimo užsienio šalyse atvejus bei vykdomas prevencines veiklas šioms problemoms spręsti. Taip pat pristatė Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro vykdomas veiklas bei teikiamas paslaugas.