Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro darbuotojai jau antrą kartą apsilankė Šiaulių sporto gimnazijoje. 2018-01-31  skaitė paskaitą „SOS – prekyba žmonėmis “ I-II gimnazijos klasių mokiniams. Supažindino mokinius su žmonių persekiojimo, vergovės, išnaudojimo, dingimo užsienio šalyse atvejais bei vykdomomis prevencinėmis veikomis  šioms problemoms spręsti. Taip pat pristatė Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro vykdomas veiklas bei teikiamas paslaugas.