Gegužės 28 d. Šiaulių sporto gimnazijoje vyko edukacinės dirbtuvės „Pavasarinė mozaika“. Pandeminė situacija pakoregavo renginio formatą. Nors veiklos vyko nuotoliniu būdu, tačiau buvo plėtojamos bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijos, skatinama kūrybinė ir bendruomeninė veikla, ugdomas mokinių socialinis – emocinis intelektas, diskutuojama apie patyčias, toleranciją. Džiugu, kad gimnazijos socialiniai partneriai l/d „Žiburėlis“, l/d „Žiogelis“ bei Šiaulių „Spindulio“ ugdymo centras savo veiklomis ir darbeliais prisijungė prie renginio.