Ugdymo turinio kaitą lemia daugybė veiksnių: politiniai, ekonominiai, socialiniai, kultūriniai visuomenės gyvenimo pokyčiai, edukologijos mokslo raida, tyrimų duomenys apie ugdymo tikslų įgyvendinimo rezultatus. Svarbiausia dėmesį sutelkti į mokinio asmenybės ugdymą, į jo paties aktyvų, sąmoningą mokymąsi, suteikiant mokiniui tinkamą paramą, kad jis išsiugdytų gyvenimui svarbių kompetencijų.

Šiaulių sporto gimnazija bendradarbiaudama su Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centru organizavo virtualią metodinę – praktinę  tarptautinę mokytojų ir mokinių konferenciją „Kompetencijų ugdymas: įtraukianti pamoka“.

Sveikinimo žodį tarė Šiaulių sporto gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Brigita Mažonavičienė ir palinkėjo konferencijos dalyviams ne tik pasidalinti savo įžvalgomis, bet ir pasisemti  naudingos patirties iš kolegų.

Konferencijoje dalyvavo  ir pranešimus skaitė švietimo specialistai iš įvairių  Lietuvos ugdymo įstaigų  ir iš užsienio šalių – Graikijos, Turkijos.

Pranešėjai savo pristatymuose dalinosi gerąja patirtimi: inovatyviais darbo metodais, kurie stiprina mokymosi motyvaciją, pristatė praktiškai išbandytus įtraukiančius mokymo(si) metodus ir  priemones, kurios padeda mokiniams patirti sėkmę, ugdo kūrybiškumo bei skaitmeninę kompetencijas, pateikė savo ir mokinių sėkmės istorijas, pristatė vykdomų ,,Erasmus+“ projektų veiklas, tarptautinio bendradarbiavimo patirtis.

Šiaulių sporto gimnazijos komanda džiaugiasi įvykusia konferencija ir linki kiekvienam mokytojui nuosekliai tobulėti, prisitaikyti prie mokymosi aplinkos kintančių poreikių ir kurti efektyvias mokymosi sąlygas visiems mokiniams,  tinkamai parinkti ugdymo(si) metodus, kurie gali prisidėti prie kompetencijų ugdymo ir įtraukiančios pamokos kūrimo.

Nuotrauka www.teflcourse.net