Šiuolaikinio ugdymo kokybė priklauso nuo inovacinių procesų ir jų taikymo pedagogų darbe galimybių. Reikalingi modernūs, inovatyvūs, novatoriški metodai, leidžiantys ugdyti asmens vidinį potencialą.

Vienas iš tokių metodų – koučingas (angl. coaching) sudaro sąlygas žmogui realizuoti savo potencialą, savarankiškai, atsakingai priimti sprendimus įvairiomis gyvenimo situacijomis, prognozuoti jų padarinius, reflektuoti.

Gegužės 13-19 dienomis koučingo mokymuose „Koučingas klasėje“ Kretoje (Graikija) dalyvavo ir Šiaulių sporto gimnazijos anglų kalbos mokytoja Zulfija Guzienė bei matematikos mokytoja Santa Račkauskienė. Šių mokymų metu, bendradarbiaudami su kitais kursų dalyviais – mokytojų komandomis iš Ispanijos, Italijos, Kroatijos, Lenkijos, Lietuvos, Portugalijos, Suomijos, Švedijos, Vokietijos – pagilinome koučingo sampratą, praktinių užsiėmimų metu tobulinome klausymo ir klausinėjimo įgūdžius, plėtojome asmenines kompetencijas – komunikavimo, viešojo kalbėjimo, mokėjimo mokytis ir konsultavimo. Didelė dalis mokymo programos buvo orientuota į praktines veiklas, vyko ne tik auditorijoje, bet ir netradicinėse erdvėse, kur ne tik mokėmės, kaip valdyti pokyčius ar orientuotis sudėtingose situacijose, įgyjant kito asmens pasitikėjimą, bet ir susipažinome su Kretos istorija, kultūriniu paveldu. Aplankėme 7-ąją Herakliono vidurinę mokyklą, turėjome galimybę susipažinti su Graikijos švietimo sistema, mokyklos kasdiene veikla, mokinių pasiekimais bei jų sportiniais sugebėjimais.

Taigi, paskutinę kursų dieną su profesionaliais lektoriais ir kitais kursų dalyviais aptardami koučingo naudą, diskutuodami, kaip efektyviau pritaikyti įgytas žinias ugdymo procese, dalindamiesi gerąja patirtimi, tobulinome ir savo užsienio kalbos bei darbo tarptautinėje komandoje įgūdžius.

Kvalifikacijos tobulinimo kursų dėka gimnazijoje bus plėtojamos darbo su skirtingų gebėjimų mokiniais kompetencijos, šiuolaikiškos pamokos vadyba, kaip ugdyti pedagogų ir mokinių pasitikėjimą savimi ir savo veikla.

Matematikos mokytoja Santa Račkauskienė