Pagrindinis projekto tikslas – mokytojų ir mokinių skaitmeninių įgūdžių lavinimas, nuotolinio mokymosi web:2, google įrankių naudojimo tobulinimas ugdymo procese. Tikslai, kuriuos norime pasiekti, yra aiškiai apibrėžti pasirinktais prioritetais: atnaujinti ir stiprinti mokytojų profesines ir dalykines kompetencijas, susijusias su skaitmenio ugdymo turinio metodologija, dinamika ir veikla, ugdyti jų žinias ir įgūdžius, planuojant ir organizuojant veiklas ir pamokas, kritiškai analizuoti ugdymo procesą ir kurti inovatyvius ugdymo(si) metodus. Šiuo projektu siekiama pagerinti mokinių skaitmeninius įgūdžius, kompiuterinį raštingumą, lavinti kritinį mąstymą, bendradarbiavimą ir bendravimą, iniciatyvumą ir padėti jiems sėkmingai pasiruošti savo karjeros pasirinkimui.

Šis tarptautinis projektas įtraukia mokinius, mokytojus ir vietos institucijas. Projekto metu bus pasidalinta kultūrinėmis, socialinėmis, skaitmeninėmis ir audiovizualinėmis žiniomis, kuriamos ir diegiamos aktyvaus mokymosi ir vertinimo metodikos. Projekto dalyviai bendraus su Europos šalių partneriais (mokytojais, mokiniais) internetu ir projekto susitikimų metu, siekiant sukurti atvirą inovacijoms ir pokyčiams bendruomenę. Šis projektas praplės tiek mokytojų, tiek mokinių akiratį ir suteiks galimybę dalintis gerąja patirtimi įgyvendinus projektą.

Projekto partneriai:
1. Berufskolleg Borken,  Borken, Voketija
2. Necmi Asfuroglu Anadolu Lisesi, Hatay, Turkija
3. Srednja skola Valpovo, VALPOVO, Kroatija
4. Siauliu sporto gimnazija,  Šiauliai, Lietuva