Mes prieš smurtą mokykloje, mes už sportą, meną ir literatūrą!

Partneriai :

Šiaulių sporto vidurinė mokykla. Šiauliai, Lithuania

GOKSUN ANADOLU LISESI, Goksun, Turkija

Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar Sul, Vila Pouca de Aguiar, Portugalija

8th Lyceum of Athens, Atenai, Graikija

Projekto grupė:

  1. Zulfija Guzienė
  2. Lina Kaselienė
  3. Silva Maskaliovienė
  4. Žana Pečiulionienė
  5. Andrius Stočkus
  6. Rūta Norutienė
  7. Irena Tamošaitienė

Projekto aprašymas

Pagrindinis projekto tikslas – sumažinti smurtą ir patyčias mūsų mokyklose,  kuriant palankią socialinę aplinką ir tarpkultūrinį projekte dalyvaujančių šalių bendradarbiavimą. Tikimasi, kad rinkdami ir apibendrindami medžiagą mokiniai bus sudominti jiems siūloma veikla, nes kiekvienam  yra svarbus  mūsų pačių kultūrinės tapatybės įtvirtinimas, ypač dabar, kai besiplečiantys globalizacijos mastai  beveik privertė jaunąją kartą pamiršti  savo praeities ištakas ir kultūros lygį.

Taip pat labai svarbu pabrėžti, kad projekto veiklos skatins ir stiprins teigiamą elgesį, užkirsdamos kelią neigiamam. Dabar tas amžius, kai smurtas ir patyčios tampa vis aktualesne problema, kurią reikia spręsti ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų. Todėl projekte bus akcentuojami šie dalykai:

– nuolatinis kiekvienos projekte dalyvaujančios šalies kultūrinio atsigavimo stebėjimas, analizuojant tradicinius menus, kuriuos įtakoja globalizacija;

-pagrindinių įgūdžių lavinimas, IT ir užsienio kalbų mokymasis;

– vienos iš pagrindinių kompetencijų mokykloje – gebėti konstruktyviai mokytis  ir dalyvauti visuomeniniame gyvenime – lavinimas;

– požiūrio, kad skurdas ir socialinė atskirtis įtakoja smurto pasireiškimą, paneigimas;

– bus skatinamas  vietos ir regiono valdžios bendradarbiavimas;

– mums svarbu, kad būtų kuo mažiau asmenų, nebaigusių mokyklos,  ir kad didėtų universitete studijuojančiųjų skaičius, todėl analizuosime galimybes, raginsime, kad  kuo daugiau mokytojų įsijungtų į projekto veiklą;

– projekto veiklomis bus siekiama skatinti ir stiprinti teigiamą elgesį ir užkirsti kelią neigiamam. Planuojame į įvairias projekto veiklas  įtraukti apie 900 mokinių, dalis kurių – mokiniai, turintys specialiųjų poreikių.

Projekte dalyvaujančios šalys organizuos skirtingas veiklas:

Turkija – choras; tradiciniai žaidimai ir kostiumai; informacijos ruošimas  tema  „Bendravimo pagrindas – pagarba kito asmens požiūriui ir nuomonei“.

Portugalija –  tradicinis menas, informacijos ruošimas  tema „Gerbdami kitus mes gerbiame save“.

Graikija – literatūra, koliažas, piešiniai ir kaukės. Bus kuriami eilėraščiai, pasakojimai, rašomi straipsniai, renkama informacija tema “Vietos maisto produktai ir tradiciniai tautų receptai“.

Lietuva –  sukurtas spektaklis apie smurtą mokykloje; tradicinių sporto šakų ir tautinių šokių pristatymas ir mokymas.

Smurtas, ypač mokykloje, yra didėjanti  šiandienos problema visoje  Europoje. Tad mūsų  projekto tikslas yra sukurti galimybes jaunimui pažinti įvairias socialines aplinkas, skatinti tarpkultūrinį įvairių šalių jaunimo dialogą ir padėti jiems plėtoti tarpusavio supratimą.

Projekto veiklose daug dėmesio bus skiriama projekte dalyvaujančių šalių istorijai, atsiskleidžiančiai per liaudies kūrybą,  folklorą: patarles ir priežodžius, receptus, dainas, liaudies šokius, mįsles, rankdarbius. Kiekvienos mokyklos mokiniai pasirinks vieną folkloro sritį, ieškos panašumų ir skirtumų su kitų šalių kūryba, rinks medžiagą ta tema, rašys savo mokslinius tyrimus, pristatys surinką informaciją kitų šalių mokykloms, dalyvaujančioms projekte.

Labai svarbu pateikti jaunimui kuo daugiau informacijos apie mūsų kultūros tapatumą, ypač dabar, kai globalizacija jai kelia vis didesnę grėsmę išnykti, kai jaunimas pamiršta apie savo kilmę, savo tautos istoriją. Vykdoma veikla skatins  kūrybiškumą, lavins  pagrindinius bendradarbiavimo įgūdžius, norą mokytis užsienio kalbos, konstruktyviai mokytis  ir dalyvauti visuomeniniame gyvenime, padės suprasti, kad kiekvienas  žmogus yra toks pateuropietis. Mokinių užimtumas skatins mokinių, mokyklų ir vietos bei regiono institucijų bendradarbiavimą.  Mes tikimės, kad galutinis šio projekto rezultatas bus smurto, patyčių, netinkamo elgesio sumažėjimas mokyklose, bent jau projekte dalyvaujančių mokinių, nes pripažinimas skatina toleranciją ir supratimą.

Mūsų projektas įtrauks dalyvių grupes, kurios jau turi patirties organizuojant projektines veiklas ir neturinčius patirties, atsidūrusius  nepalankioje situacijoje, socialiai atskirtus. Nešališkumas ir visuomeniškai nuskriaustųjų dalyvių įtraukimas į projektą mums yra labai svarbus. Į veiklas bus įtraukti  mokiniai, turintys mokymosi sunkumų, mažesnę profesinę kvalifikaciją turintys asmenys, jauni žmonės, neturintys jokių visuomeninių įsipareigojimų, tie, kurie dėl ekonominių kliūčių, kultūrinių skirtumų, sveikatos problemų, socialinės padėties, netinkamos gyvenamosios vietos nesijaučia pilnaverčiais visuomenės nariais.

Mūsų projektas padės jauniems žmonėms įgyvendinti savo siekius, ypač tiems, kurie priklauso įvairioms rizikos grupėms: nepabaigę mokyklos, neturintys pagrindinių gyvenimiškų įgūdžių, neįgiję profesijos.

Mes planavome ilgai trunkančią, naudingą, daug laiko užimančią veiklą, todėl bus nuolatpristatomi projekto darbo rezultatai, o informacija apie nuveiktus darbus bus prieinama ne tik mokyklos mokytojams ir mokiniams, bet ir aplinkinėms mokykloms, šeimoms,  kai kurioms neformaliosios veiklos organizacijoms, institucijoms, kurių darbas tiesiogiai susijęs su projekte vykdoma veikla.

Projekto rezultatai.

1 Mokomoji metodologijos knyga :“Ankstyvojo išmetimo iš mokyklos rizikos  įveikimas ir bendrų įgūdžių lavinimas.

2 Projekto logotipas.