Mokinių priėmimo į gimnaziją tvarka

PRIIMAMI PRAŠYMAI MOKYTIS 2018-2019 M. M. ŠIAULIŲ SPORTO GIMNAZIJOJE.

Mokinių atranka į Šiaulių sporto gimnaziją vyks:

      2018-05-18 dieną nuo 15.00 iki 17.00 val.

      2018-05-19 dieną nuo 11.00 iki 14.00 val.

Dokumentus pateikti iki gegužės 11 dienos. Nepateikus visų dokumentų iki 2018 m. gegužės 11 d., vaikas atrankoje į sporto gimnaziją nedalyvauja.

Stojantieji privalo pateikti šiuos dokumentus:

  • Tėvų/globėjų/rūpintojų užpildytą prašymą priimti į Šiaulių sporto gimnaziją (prašymo forma:

http://sportogimnazija.lt/prasymai – ir -sutartys/)

  • Vaiko gimimo liudijimo ar paso, asmens tapatybės kortelės kopiją
  • Vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. F-027-1/a)
  • Sporto medicinos centro pažyma (forma Nr. F-068/a)
  • Sveikatos būklės klausimynas (forma:

http://sportogimnazija.lt/priemimas/)

  • Mokymosi pasiekimus įteisinantis dokumentas (paskutinio pusmečio pažymiai)
  • Gyvenamosios vietos deklaravimo pažyma
  • Papildomai galima pateikti sporto šakos federacijos rekomendaciją

Atrankoje pretendento dalyvavimas būtinas.

Testavimas vyks Šiaulių sporto gimnazijos salėje, Vilniaus g. 297. Visi dalyvaujantys atrankoje privalo turėti sportinę aprangą ir sportinę avalynę.

Šiauliečiai sportininkai FMS testą gali atlikti ir anksčiau iki gegužės 18 dienos (I ir III nuo 10.30 iki 13.00 val.).

Priėmimas vyks į 6, 7, 8 klases ir  I-III gimnazijos klases.

Įstojusiųjų į gimnaziją sąrašai bus paskelbti birželio 1 d. gimnazijos internetinėje svetainėje (www.sportogimnazija.lt).

Prašymai priimami 101 kabinete, adresu Vilniaus g. 297, Šiauliai LT-76308

I-IV nuo 8.00 iki 16.30 val.

V nuo 8.00 iki 15.00 val.

arba

El. paštu: ssportogimnazija@gmail.com

Už mokinių priėmimą atsakinga priėmimo komisija.

Informaciją teikia direktoriaus pavaduotojas ugdymui  Andrius Stočkus, tel.: 869937330;

  1. paštu: andriusstockus@gmail.com

Priėmimas į gimnaziją vykdomas vadovaujantis: