Mokinių priėmimo į gimnaziją tvarka

PRIIMAMI PRAŠYMAI MOKYTIS 2019-2020M. M. ŠIAULIŲ SPORTO GIMNAZIJOJE.

Mokinių atranka į Šiaulių sporto gimnaziją vyks:

Priėmimas į mokyklą planuojamas 2019 m. gegužės mėnesį, tolesnė informacija vėliau.

Stojantieji privalo pateikti šiuos dokumentus:

Tėvų/globėjų/rūpintojų užpildytą prašymą priimti į Šiaulių sporto gimnaziją
Vaiko gimimo liudijimo ar paso, asmens tapatybės kortelės kopiją
Vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. F-027-1/a)
Sporto medicinos centro pažyma (forma Nr. F-068/a)
Sveikatos būklės klausimynas
Mokymosi pasiekimus įteisinantis dokumentas (paskutinio pusmečio pažymiai)
Gyvenamosios vietos deklaravimo pažyma
Papildomai galima pateikti sporto šakos federacijos rekomendaciją

Atrankoje pretendento dalyvavimas būtinas.
Prašymai priimami 101 kabinete, adresu Vilniaus g. 297, Šiauliai LT-76308
I-IV nuo 8.00 iki 16.30 val.
V nuo 8.00 iki 15.00 val.
arba
El. paštu: ssportogimnazija@gmail.com
Už mokinių priėmimą atsakinga priėmimo komisija.
Priėmimas į gimnaziją vykdomas vadovaujantis: