Gimnazijos KVS įsivertinimo grupė: 

Įsivertinimo vadovas – Andrius Stočkus, direktorius; 

Įsivertinimo koordinatorė – Irma Abromaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui; 

Už viešinimą atsakinga – Santa Račkauskienė, matematikos mokytoja; 

Įsivertinimo grupė – Vitalija Čėsnienė, etikos mokytoja; 

            Alvydas Kušleika, fizikos mokytojas; 

            Irena Tamošaitienė, socialinė pedagogė; 

            Tatjana Veržbickaja, trenerė.