GIMNAZIJOS MOKINIŲ TARYBOS PIRMININKO RINKIMAI

 Mokinių savivaldos posėdžio metu aptartas GMT pirmininko rinkimų organizavimas. Pirmininko kadencija truks nuo 2017 m. gruodžio 20 d. iki 2019 m. gruodžio 20 d. Rinkimuose gali dalyvauti I-III gimn. kl. mokiniai.

Rinkimų etapai:

I etapas: Registracija iki 2017 12 01 (registruotis pas direktoriaus pavaduotoją ugdymui B. Mažonavičienę)

II etapas: Programų ir stendinių pranešimų (plakatų) parengimas, pristatymas, viešinimas nuo 2017 12 04

III etapas: Kandidatai vykdo aktyvią rinkiminę agitaciją nuo 2017 12 11 iki 2017 12 15

IV etapas: Kandidatų į GMT pirmininkus vieši debatai

2017 12 15 (vieta bus tikslinama)

V etapas: 2017 12 18 GIMNAZIJOS MOKINIŲ TARYBOS PIRMININKO RINKIMAI (vieta bus tikslinama)

VI etapas: 2017 12 20 OFICIALUS GIMNAZIJOS MOKINIŲ TARYBOS PIRMININKO PASKELBIMAS

Primename, kad nuo liepos 1 dienos galima kreiptis dėl socialinės paramos mokiniams 2017-2018 mokslo metams.
           Prašymai mokykloje nepriimami. Juos reikia pateikti deklaruotos gyvenamosios vietos Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriuje arba elektroniniu būdu. Išsamesnė informacija pateikiama prisegtuke.

Socialiniai partneriai: