Naujai įstojusiųjų į gimnaziją mokinių dėmesiui
Nuo birželio 22 d. iki liepos 10 d. prašome atvykti į gimnaziją pasirašyti Mokymosi sutarčių bei pateikti Mokymosi pasiekimų pažymėjimą (originalą).
Dokumentai pateikiami 101 kabinete, adresu Vilniaus g. 297, Šiauliai LT-76308
I-IV nuo 8.00 iki 16.00 val.
V nuo 8.00 iki 15.00 val.

 

 Dėl priėmimo į Gimnaziją pateikiami šie dokumentai:

1. prašymas (už vaiką iki 14 metų pateikia tėvai (globėjai), nuo 14 metų pateikia vaikas, turintis tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą (prašymo forma pateikiama Gimnazijos interneto svetainėje);

2. mokinio tapatybę patvirtinantis dokumentas;

3. pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą;

4. sporto medicinos centro pažyma F-068/a;

5. sveikatos būklės klausimynas (klausimynas pateikiamas Gimnazijos interneto svetainėje);

6. nacionalinės sporto šakos federacijos raštas;

7. įgyto išsilavinimo pažymėjimas;

8. mokymosi pasiekimų pažymėjimas; 

9. pažyma apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje (atvykstantys mokslo metų eigoje).