Minėdami vasario 16-ąją nuo vasario 8 d. iki vasario 12 d., gimnazistai per istorijos
pamokas prisiminė XX a. 2 deš. įvykusius įvykius Lietuvoje, ypač buvo akcentuojama 1918 m.
vasario 16-osios dienos, Lietuvos Nepriklausomybės pasirašymo aktas. Mokiniai žiūrėjo trumpą
video apie įvykius Lietuvoje per I pasaulinį karą. II ir III gimn. kl. mokiniai dalyvavo nuotoliniame
užsiėmime, kurį organizavo Šiaulių miesto P. Višinskio biblioteka „1918 m. vasario 16-osios aktas: signatarai ir Šiauliai“. Užsiėmimą sudarė – dokumentinio filmo peržiūra apie Šiaulių miesto Juliaus Janonio gimnazijos auklėtinius signatarus, 1928 m. Nepriklausomybės 10-mečio minėjimą Šiauliuose bei istorinių žinių patikrinimas virtualioje viktorinoje. Taip pat, vasario 16-osios proga, Šiaulių sporto gimnazijos mokiniams bei bendruomenei buvo pasiūlyta dalyvauti iniciatyvoje „Vasario 16-oji ŠSG mokinių bei mokytojų akimis“. Gimnazijos bendruomenė buvo kviečiama dalintis idėjomis, akcentais (nuotraukomis, piešiniais, darbais ir pan.), kuriuose atsispindėtų sumanymai, kaip įdomiau, išradingiau paminėti Lietuvos gimtadienį.

Kadangi šiais metais 103 Lietuvos gimtadienis sutapo su Užgavėnėmis, tai Gimnazijos

bendruomenė su linksmiausia žiemos švente buvo pasveikinta virtualiai.