Formuojant ekologines-aplinkosaugines nuostatas, skatinant vaikus saugoti ir mylėti žemę, Šiaulių sporto gimnazijos kalbų, menų, dorinio ugdymo mokytojai kartu su klasių auklėtojais organizavo pagal Erasmus+ mokyklų mainų partnerysčių projektą ,,Žemė mūsų rankose: mąstyk globaliai – veik lokaliai“ („Act local, think global“) netradicinę dieną. Šios dienos pagrindinis tikslas didinti mokinių supratimą apie esančias aplinkosaugos problemas, ugdyti mokinių asmenines, kūrybingumo, pažinimo ir socialines kompetencijas bei plėsti mokinių žinias, skatinti rinkti ir rūšiuoti buitines atliekas, panaudoti jas dar kartą.

Mokytojai ieškojo  būdų, kaip taikant naujas idėjas ir išnaudojant jau turimą praktiką, įtraukti visus į veiklas, kurios skatintų vaikus domėtis aplinkosaugos problemomis. 8 klasių mokiniai ne tik su didžiuliu susidomėjimu išklausė ŠRATC atstovo paskaitą „Atliekų rūšiavimas Lietuvoje“,  bet atsakinėjo į lektorės pateiktus klausimus, o taip pat galvojo šūkius apie aplinkosaugą bei kūrė video filmukus.  I klasės gimnazistai vyko į UAB „Šiaulių vandenys“ Vandentvarkos muziejų, kur sužinojo apie geriamojo vandens gavybos, gerinimo ir tiekimo procesus, taip pat apie nuotekų surinkimo, valymo bei dumblo tvarkymo procesus,  be to,  išgirdo Šiaulių miesto vandentvarkos ūkio vystymosi istoriją, pamatė įdomių ir reikšmingų muziejaus eksponatų. I b ir III klasių gimnazistai dalyvavo  „10 tūkstančių žingsnių“ žygyje bei paveikslavo  gamtą. Buvo eksponuojama gražiausių gamtos  nuotraukų paroda. II klasių gimnazistai WordArt programa kūrė plakatus apie aplinkosaugą.  IV klasių gimnazistai žiūrėjo filmą „Iš jūros gelmių“ bei dalyvavo diskusijoje ,,Žemė yra mūsų rankose“.  Netradicinę dieną vainikavo akcija augalų sodinimas „Tausok žemę, saugok gyvybę”.

Mes visi suprantame, kad mums  gyvybiškai reikalinga žemė, todėl nuo jos visiškai priklausome, nes esame kilę iš jos, visada buvome jos dalimi ir būsime ateityje. Kadangi žemė teikia labai daug turto, todėl privalome ją saugoti, rūšiuoti šiukšles. Kuo daugiau mokomės, tuo geriau suprantame, kad turime puoselėti žemę,  kad išsaugotumėme ją būsimoms kartoms.