2022 m. rugsėjo 22 d. Šiaulių sporto gimnazija prisijungė prie tarptautinės DIENOS BE AUTOMOBILIO minėjimo. Tokia diena pirmą kartą surengta Prancūzijoje nuo 1998 m., o 2000 m. ši diena tapo reikšminga ir 760 Europos miestams. Nuo 2001 m. gruodžio 8 d. kai Berlyno Aplinkosaugos akademija įvertino pirmųjų akcijų rezultatus, buvo pasirašyta visų šalių, dalyvaujančių šioje akcijoje, aplinkos ministrų deklaracija. Tarp šių šalių yra ir Lietuva.

Tarptautinės dienos be automobilio pagrindinis tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į neigiamą transporto poveikį aplinkai bei žmonių sveikatai, raginti asmeniškai prisidėti prie švarios aplinkos išsaugojimo, atsisakant važiavimo automobiliu ir pasirenkant mažiau orą teršiantį visuomeninį transportą, dviračius ar tiesiog keliauti pėsčiomis.

Sporto gimnazijos atstovai bendruomenės narius vaišino obuoliais su akcijos etiketėmis, primenančiomis apie galimybę rinktis tvaresnį ir draugiškesnį aplinkai ir sau keliavimo būdą, rūpintis savimi, augti ir tobulėti kartu!

Sporto gimnazijos bendruomenė