I-II klasių gimnazijos mokiniai kartu su chemijos mokytoja Jurgita Kušleikiene dalyvavo STEAM+ programos „Gyvendami sveikai tausokime aplinką“ užsiėmimuose VU Šiaulių akademijos –STEAM centre ir atliko šiuos tiriamuosius darbus: “Vaisių ir daržovių sulčių tyrimas”, “Nuotekų valymas aktyvuota anglimi”, “Natūralių medžiagų naudojimas kosmetikos gamyboje”.

Mokiniams suteiktas praktika ir tyrimais grįstas mokymąsis:

  • sprendė realiame gyvenime iškylančias problemas.
  • tobulino eksperimentinius darbo laboratorijoje gebėjimus.
  • ugdėsi supratimą tausoti gamtinius išteklius.
  • įgijo žinių apie kosmetikoje naudojamas gamtinės ir sintetinės kilmės medžiagas.
  • taikė matematikos žinias darbo rezultatų skaičiavimuose.
  • ugdė gebėjimus kritiškai vertinti rinkoje tiekiamus kosmetikos produktus.
  • gilino žinias apie vandens valymo svarbą ir metodus.
  • jutikliais nustatė ir vertino sulčių pH, elektrinį laidį, oksidacinį – redukcinį potencialą, vertino sulčių užterštumą nitratais, išmatavo kalcio jonų koncentraciją sultyse ir įvertino sulčių maistinę vertę.