Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena- kovo 11 – viena iš svarbiausiųjų Lietuvos valstybės švenčių. Šią dieną Aukščiausiosios Tarybos– Atkuriamojo Seimo pasirašytas Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktas.

Lydimi minčių apie laisvę, vieningumą Šiaulių sporto gimnazijos mokiniai dalyvavo istorijos ir informacinių technologijų mokytojų organizuotame konkurse „ŠSG Gudrutis 2023“. Tai  žinių pakartojimo, įtvirtinimo laikas, kuris motyvavo ieškoti atsakymų ir prisiminti Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo dienos detales ir istorinį kontekstą.

Taip pat 2023 kovo 10 d. visų pertraukų metu vietoje skambučio gimnazijoje skambėjo tautiškos dainos apie Lietuvą, jos trispalvę, apie meilę, apie žmones.

Na, o kovo 11 d. rytą nepabijoję spaudžiančio šaltuko gimnazijos bendruomenės nariai: mokiniai, treneriai ir mokytojai prisijungė prie žygio „Žygis – Laisvė mūsų širdyse!“.

Kartu galime daugiau!

Šiaulių sporto gimnazijos atstovai