Šiaulių sporto gimnazijoje 2023-03-25 d. vyko netradicinė kalbų, menų, dorinio ugdymo, klasės auklėtojų metodinių grupių organizuojama projektinė diena ,,Žemė mums rūpi“. Tokia tema pasirinkta neatsitiktinai, kadangi mūsų gimnazija vykdo Erasmus+ mokyklų mainų partnerysčių projektą „Žemė mūsų rankose: mąstyk globaliai-veik lokaliai“ ( „Act local, think global“). Šios dienos pagrindinis tikslas – ugdyti mokinių aplinkosauginį mąstymą, formuoti palankų aplinkai elgesį kasdieniame gyvenime bei ugdyti mokinių asmenines, kūrybingumo, pažinimo ir socialines kompetencijas.

Visi 8 klasių ir I – IV gimnazinių klasių mokiniai buvo įtraukti į veiklas: kūrė eilėraščius tema ,,Apkabinkim žemę savo eilėmis“. Naudojo išbraukymo techniką (ang. „deletion poetry“). Eilėraščiui kurti buvo pasirenkamas teksto šaltinis: knygos, žurnalo ar laikraščio puslapis, straipsnis ir pan. Eilėraščius komponavo iš pasirinktame šaltinyje išrinktų žodžių ar frazių išbraukiant nereikalingus žodžius. Sujungę išrinktuosius elementus į eilutes, „susiuvo“ eilučių skiautinį (savotišką „eilėraštį-koliažą“), kūrė akrostichą ,,Žemė mums rūpi“ (iš pirmų raidžių sukūrė eilėraštį/šūkį), o taip pat  kūrė plakatus iš antrinių žaliavų ,,Išsaugokim žemę…“. Mokiniai turėjo atsinešti įvairių nebenaudojamų drabužių skiaučių, kamštelių, šakelių, iš kurių, pasitelkę savo vaizduotę, kūrė plakatus.

Netradicinę dieną vainikavo žygis – akcija „Pajudėk ir sutvarkyk“, kurio metu visos gimnazijos mokiniai ėjo Talkšos ežero pakrante link Salduvės rinkdami šiukšles. Mokiniai su mokytojais pasidžiaugė, kad mūsų miesto žmonės sąmoningėja ir nebemėto šiukšlių bet kur. Žygio metu gimnazistai ne tik puoselėjo gamtą, bet ir džiaugėsi grynu oru, pirmaisiais pavasario saulės spinduliais bei puikia nuotaika. Naujai įgyti įgūdžiai netradicinės dienos metu pravers visiems mokiniams, o noras būti dar draugiškesniems aplinkai taps mūsų mokyklos bendruomenės gyvenimo dalimi.