Erasmus+ strateginės partnerystės projektas „How to USE Google Tools and Mobile Apps in Education Effectively“ („Efektyvus Google įrankių ir mobiliųjų telefonų programėlių naudojimas mokymui/si“).

Paraiškos Nr. 2018-1-PL01-KA201-050851_1

Projektas buvo parengtas reaguojant į du pagrindinius poreikius, nustatytus dalyvaujančių mokyklų lygmeniu – poreikį didinti mokinių mokymosi motyvaciją ir atitinkamai jų mokymosi rezultatus bei poreikį skatinti tarpkultūrinį dialogą tarp Europos šalių, kurios dabar susiduria su dideliais iššūkiais. Todėl šio projekto tikslas susideda iš dviejų skirtingų krypčių. Taip pat siekiame, kad kuo daugiau mokinių savo mokymesi naudotųsi IKT, tuo pagerindami savo mokymosi rezultatus. Tokiu būdu, mokiniai patirtų tai, ką reiškia būti europiečiais, bus skatinami mąstyti kitaip, puoselėti Europietiškas vertybes ir įsitikinimus.

Projekto tikslas – gerinti mokinių mokymosi motyvaciją ir mokymosi rezultatus bei skatinti tarpkultūrinį dialogą.

Projekto uždaviniai yra:

  1. Įtraukti mokinius į savo mokymąsi siekiant geresnių mokymosi rezultatų ir motyvacijos;
  2. Plėtoti mokinių kompiuterinį raštingumą, kritinį ir kūrybinį mąstymą, asmeninius ir socialinius gebėjimus;
  3. Plėtoti tarpkultūrinį supratimą ir pripažinimą;
  4. Plėtoti bendravimo įgūdžius anglų kalba;
  5. Puoselėti Europos vertybes ir plėtoti Europos piliečių sanglaudą.

Mokiniai patobulins žinias apie IKT priemones mokymosi tikslais, įgis praktinių įgūdžių, susijusių su skaitmeninių programų, internetinių užduočių kūrimu ir kt. Mokytojai turės galimybę keistis gerąja patirtimi, mokymo metodais, nuomonėmis ir pagerinti anglų ir skaitmeninius įgūdžius, organizacinius įgūdžius, mokymo metodus ir priemones. Mokyklos kurs teigiamą įvaizdį ir taps labiau patyrusios naujų technologijų taikymo srityje.

Projekte dalyvauja šalys: Portugalija, Bulgarija, Lietuva, Turkija ir Lenkija.

Trukmė: 2018-2020

Nuorodos:

https://sportogimnazija.lt/2019/01/22/startavo-dar-vienas-projektas-erasmus-2018-google-tools-and-mobile-apps/

https://sportogimnazija.lt/2019/04/17/automatiskai-issaugotas-juodrastis-13/

https://sportogimnazija.lt/2019/07/05/automatiskai-issaugotas-juodrastis-35/

http://www.svietimonaujienos.lt/kategorija/bendrasis-ugdymas/page/14/

http://www.svietimonaujienos.lt/page/2/?s=erasmus